Muutos Nurminen Logistics Oyj:n omien osakkeiden omistuksessa

Nurminen Logistics Oyj                Pörssitiedote 14.7.2021, kello 11.00

 

Nurminen Logistics Oyj on 17.7.2017 päätöksen (Päätös rekisteröity kaupparekisteriin 18.7.2017 rekisteröintitunnuksella P001 Optio – ja muut erityiset oikeudet) mukaisesti 14.7.2021 luovuttanut 2 875 795 osaketta Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmariselle maksuksi Hybridilainan maksamattoman 1 250 000 euron ja sille kertyneiden 38 356 euron koron pääoman osakkeiksi konvertoituina 17.7.2017 päivätyn vaihtovelkakirjalainasopimuksen (”Hybridilaina”) kohdan 7. mukaan. 

Maksun jälkeen yhtiön hallussa on 65 262 omaa osaketta.

Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarisen päätöksestä konvertoida vaihtovelkakirjalainasopimus Nurminen Logistics Oyj:n osakkeiksi tiedotettiin pörssitiedotteella 21.5.2021.

Nurminen Logistics Oyj

 

Lisätietoja: Olli Pohjanvirta, toimitusjohtaja, Nurminen Logistics Oyj, +358 40 900 6977, olli.pohjanvirta@nurminenlogistics.com

 

Jakelu 

Nasdaq Helsinki Oy 

Keskeiset tiedotusvälineet 

www.nurminenlogistics.fi