Korjaus Nurminen Logistics Oyj:n 13.3.2020 klo 14:00 julkaiseman yhtiökokouskutsun liitteenä olleeseen palkitsemispolitiikkaan

Nurminen Logistics Oyj:n 13.3.2020 julkaiseman yhtiökokouskutsun liitteenä olevasta palkitsemispolitiikasta poistettiin 4.1 luvun viimeinen lause: Muuttuvat palkkiot voivat vuositasolla olla enintään 100% toimitusjohtajan kiinteästä vuosipalkasta.

 

Lause poistettiin, koska toimitusjohtajan kokonaisansaintaan liittyvässä osakepalkkiojärjestelmässä palkitsemisen arvo voi ylittää 100% riippuen kriteerien täyttymisestä ja osakekurssin kehityksestä.

 

Korjattu pdf-tiedosto löytyy tämän pörssitiedotteen liitteestä sekä www.nurminenlogistics.fi.

 

NURMINEN LOGISTICS OYJ
Hallitus

 

Lisätietoja: Olli Pohjanvirta, hallituksen puheenjohtaja, p. 040 900 6977. 

 

JAKELU
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.nurminenlogistics.fi

 

Nurminen Logistics on vuonna 1886 perustettu logistiikkapalveluita tarjoava pörssiyhtiö. Yhtiö tuottaa asiakkailleen laadukkaita huolinta- ja tavarankäsittelypalveluita sekä rautatiekuljetuksia ja niihin liittyviä projektikuljetuspalveluita. Nurminen Logisticsin päämarkkinat ovat Suomessa sekä Venäjällä ja sen lähialueilla.