Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen ilmoittaa konvertoivansa vaihtovelkakirjalainasopimuksen Nurminen Logistics Oyj:n osakkeiksi

Nurminen Logistics Oyj                                                 Pörssitiedote 21.5.2021 klo 15:00
 

Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen [Ilmarinen] on ilmoittanut konvertoivansa 17.7.2017 päivätyn vaihtovelkakirjalainasopimuksen kohdan 7. mukaan Lainan maksamattoman 1 250 000 euron pääoman ja sille kertyneiden 38 356 euron korkojen Nurminen Logistics Oyj:n osakkeiksi lainasopimuksen ehtojen mukaisesti. Merkittävien osakkeiden määrä on 2 875 795 osaketta.

Ilmarinen ilmoitti käyttävänsä hybridilainasopimuksen mukaista vaihto-oikeutta. Nurminen Logistics Oyj olisi ollut valmis lunastamaan hybridilainan. Järjestelyn seurauksena yhtiön vuotuiset korkokulut pienenevät 100 000 euroa.

Nurminen Logistics Oyj:n (”Yhtiö”) hallitus on tänään päättänyt varsinaisen yhtiökokouksen sille 17.7.2017 antaman valtuutuksen nojalla maksuttomasta 2 875 795 uuden osakkeen osakeannista Yhtiölle itselleen osakeyhtiölain (624/2006, muutoksineen) 10 luvun 1 §:n mukaisesti. Osakeannissa annettavat uudet osakkeet ovat samaa lajia kuin Yhtiön olemassa olevat osakkeet. Osakeannin jälkeen Yhtiön osakkeiden kokonaismäärä on 77 088 462 osaketta, joista yhteensä 65 262 osaketta on Yhtiön hallussa omina osakkeina.

Osakeannissa Yhtiölle annettavilla osakkeilla maksetaan Ilmariselle Hybridilainan maksamattoman 1 250 000 euron ja sille kertyneiden 38 356 euron koron pääoma osakkeiksi konvertoituina 17.7.2017 päivätyn vaihtovelkakirjalainaopimuksen kohdan 7. mukaan.

Uudet osakkeet merkitään kaupparekisteriin arviolta 3.6.2021 mennessä, jonka jälkeen Yhtiö hakee viipymättä osakkeiden ottamista julkisen kaupankäynnin kohteeksi Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalla.

Nurminen Logistics Oyj

 

Lisätietoja:

Olli Pohjanvirta, toimitusjohtaja, Nurminen Logistics Oyj, +358 40 900 6977, olli.pohjanvirta@nurminenlogistics.com

 

Jakelu 

Nasdaq Helsinki Oy 
Keskeiset tiedotusvälineet 
www.nurminenlogistics.fi

Nurminen Logistics on vuonna 1886 perustettu logistiikkapalveluita tarjoava pörssiyhtiö. Yhtiö tuottaa asiakkailleen laadukkaita huolinta- ja tavarankäsittelypalveluita sekä rautatiekuljetuksia ja niihin liittyviä projektikuljetuspalveluita. Nurminen Logisticsin päämarkkinat ja kasvualueet ovat Kiinan ja Pohjois-Euroopan välisessä rautatielogistiikassa, vaativissa logistiikan ulkoistuksissa sekä raskaan tavaran ja kemikaalien käsittelyissä.