Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 pykälässä tarkoitettu liputusilmoitus

Nurminen Logistics Oyj                               Pörssitiedote            16.11.2018 klo 16:35   

Nurminen Logistics Oyj on vastaanottanut arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 pykälän mukaisen liputusilmoituksen SUKA invest Oy:ltä.

Liputusilmoituksen mukaan SUKA Invest Oy:n osuus Nurminen Logistics Oyj:n osakkeiden kokonaismäärästä ja äänimäärästä on ylittänyt 10%. Omistuosuus on muuttunut 31.10.2018, kun Suomen Kauppayhtiöt Oy on jakautunut ja osakkeet on siirtyneet uuden yhtiön SUKA Invest Oy:n nimiiin.

Liputusrajan ylittymistä laskettaessa on huomioitu ilmoitusvelvollisen suora ja välillinen omistus. lImoitusvelvollisen välillinen omistus on toteutettu 31.10.2018.

SUKA Invest Oy:n koko määräysvaltaketju, jonka kautta osakkeita, äänioikeuksia tai rahoitusvälineitä hallitaan:

Kari Hautanen

Arja Hautanen

Hannele Hautanen

Jarkko Hautanen KP

SUKA Invest Oy:n omistus ja ääniosuus Nurminen Logistics Oyj:ssä:

Osakkeiden lukumäärä:

Ennen liputusvelvollisuuden syntymistä: 0

Liputusvelvollisuuden syntymisen jälkeen: 5 169 588

Osuus osakkeista ja äänioikeuksista:

Ennen liputusvelvollisuuden syntymistä: 0%

Liputusvelvollisuuden syntymisen jälkeen: 11,68%

Liputuksen laskentaperusteena on Nurminen Logistics Oyj:n osakkeiden kokonaismäärä, joka on yhteensä 44 254 174

Lisätietoja: Teppo Talvinko, VT CEO ja CFO nro: +358 10 545 4463