Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 §:ssä tarkoitettu ilmoitus

Nurminen Logistics Oyj                                                       Pörssitiedote                        28.7.2017 klo 15.30

Nurminen Logistics Oyj (Nasdaq Helsinki: NLG1V) (”Nurminen Logistics”, ”Yhtiö”) on 28.7.2017 vastaanottanut arvopaperimarkkinalain (”AML”) 9 luvun 5 §:n mukaisen ilmoituksen K. Hartwall Invest Oy Ab:ltä.

Ilmoituksen mukaan K. Hartwall Invest Oy Ab:n omistamien Nurminen Logisticsin osakkeiden ja äänten yhteismäärä oli 28.7.2017 5,83 prosenttia Nurminen Logisticsin kaikista osakkeista ja äänistä. Ilmoituksessa käytetty omistusprosentti on laskettua AML:n ja Finanssivalvonnan antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti käyttäen Nurminen Logisticsin julkistamaa Yhtiön tämän hetkisen osakkeiden ja äänten enimmäismäärää, joka on 43 904 174 sisältäen Nurminen Logisticsin hallussa olevat omat osakkeet.

K. Hartwall Invest Oy Ab:n osuus ilmoituksen mukaan:

% osakkeista ja äänistä (A:n yhteismäärä) % osakkeista ja äänistä rahoitusvälineiden kautta (B:n yhteismäärä) Yhteenlaskettu %-osuus (A+B)
Osuus liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen 5,83 5,83
Edellisessä liputusilmoituksessa ilmoitettu osuus

Tiedot omistus- ja ääniosuudesta liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen:

A: Osakkeet ja äänet:

Osakesarja / osakelajiISIN-koodi Osakkeiden ja äänten lukumäärä Osakkeiden ja äänten %-osuus
Suora
(AML 9:5)
Välillinen
(AML 9:6 ja 9:7)
Suora
(AML 9:5)
Välillinen
(AML 9:6 ja 9:7)
FI0009900187 2 558 559 5,83
A YHTEENSÄ 2 558 559 5,83

Ilmoituksen tiedot liputusvelvollisesta

Liputusvelvollinen ei ole minkään luonnollisen henkilön tai oikeushenkilön määräysvallassa eikä ilmoitusvelvollisella ole määräysvaltayhteisöjä, joilla on suora tai välillinen osuus kohdeyhtiössä.

Nurminen Logistics Oyj

Marko Tuunainen
toimitusjohtaja
puhelin 010 545 7011

JAKELU:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
Finanssivalvonta
www.nurminenlogistics.fi