Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 §:ssä tarkoitettu ilmoitus

Nurminen Logistics Oyj                                                   Pörssitiedote                             28.7.2017 klo 16.00

Nurminen Logistics Oyj (Nasdaq Helsinki: NLG1V) (”Nurminen Logistics”, ”Yhtiö”) on 28.7.2017 vastaanottanut alla olevan arvopaperimarkkinalain (”AML”) 9 luvun 5 §:n mukaisen ilmoituksen Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmariselta (”Ilmarinen”).

Ilmoituksen mukaan Ilmarisen suoraan omistamien Nurminen Logisticsin osakkeiden ja äänten yhteismäärä on 28.7.2017 alle 20,0 prosenttia Nurminen Logisticsin kaikista osakkeista ja äänistä. Ilmarisen suoran omistuksen lisäksi 18.7.2017 tiedotetun mukaisesti Ilmarinen on merkinnyt vaihdettavan hybridilainan (”Vaihdettava Hybridilaina”), joka voidaan sen ehtojen mukaisesti vaihtaa Yhtiön osakkeiksi. Yhtiön kokonaisosake ja -äänimäärä on noussut, kuten Yhtiö tiedotti 28.7.2017, kun Yhtiön merkintäoikeusannissa liikkeeseen lasketut uudet osakkeet on rekisteröity kaupparekisteriin. Yhtiön kokonaisosake ja -äänimäärän lisääntymisen johdosta niiden osakkeiden ja äänten osuus, joihin Ilmarinen on Vaihdettavan Hybridilainan vaihto-oikeuden perusteella oikeutettu, on laimentunut 9,39 prosenttiin.

Ilmoituksessa käytetty omistusprosentti on laskettu AML:n ja Finanssivalvonnan antamien ohjeiden mukaisesti käyttäen Nurminen Logisticsin julkistamaa Yhtiön tämän hetkisen osakkeiden ja äänten enimmäismäärää, joka on 43.904.174 sisältäen Nurminen Logisticsin hallussa olevat omat osakkeet.

Ilmarisen osuus ilmoituksen mukaan:

% osakkeista ja äänistä (A:n yhteismäärä) % osakkeista ja äänistä rahoitusvälineiden kautta (B:n yhteismäärä) Yhteenlaskettu %-osuus (A+B)
Osuus liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen < 20 9,39 29,38
Edellisessä liputusilmoituksessa ilmoitettu osuus 28,08 28,08

Tiedot omistus- ja ääniosuudesta liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen:

A: Osakkeet ja äänet:

Osakesarja / osakelajiISIN-koodi Osakkeiden ja äänten lukumäärä Osakkeiden ja äänten %-osuus
Suora
(AML 9:5)
Välillinen
(AML 9:6 ja 9:7)
Suora
(AML 9:5)
Välillinen
(AML 9:6 ja 9:7)
FI4000252358 8.780.000 Alle 20
A YHTEENSÄ 8.780.000 Alle 20

B: AML:n 9 luvun 6 a §:ssä tarkoitetut rahoitusvälineet

Rahoitusvälineen luonne Eräpäivä Toteutusaika Toimitustapa (osakeomistus / nettoarvon tilitys) Osakkeiden ja äänten lukumäärä Osakkeiden ja äänten %-osuus
Vaihdettava hybridilaina Ei eräpäivää 1.1.2018–17.6.2022 Osaketoimitus 4.120.879 9,39
B YHTEENSÄ 4.120.879 9,39

Liputusvelvollinen ei ole minkään luonnollisen henkilön tai oikeushenkilön määräysvallassa eikä ilmoitusvelvollisella ole määräysvaltayhteisöjä, joilla on suora tai välillinen osuus kohdeyhtiössä.

Nurminen Logistics Oyj

Marko Tuunainen
toimitusjohtaja
puhelin 010 545 7011

JAKELU:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
Finanssivalvonta
www.nurminenlogistics.fi