Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 §:ssä tarkoitettu ilmoitus

Nurminen Logistics Oyj                                                        Pörssitiedote                        31.7.2017 klo 10.40

Nurminen Logistics Oyj (Nasdaq Helsinki: NLG1V) (”Nurminen Logistics”, ”Yhtiö”) on 31.7.2017 vastaanottanut arvopaperimarkkinalain (”AML”) 9 luvun 5 §:n mukaiset ilmoitukset Juha Nurmiselta, JN Uljas Oy:ltä (Juha Nurmisen määräysvaltayhteisö), Jukka Nurmiselta ja Mikko Nurmiselta.

Ilmoitusten mukaan Juha Nurmisen, JN Uljas Oy:n, Jukka Nurmisen ja Mikko Nurmisen omistusosuudet Yhtiössä ovat laimentuneet 28.7.2017, kun Yhtiön 26.6.2017 tiedotetussa merkintäoikeusannissa liikkeeseen lasketut uudet osakkeet on rekisteröity kaupparekisteriin. Juha Nurmisen, JN Uljas Oy:n, Jukka Nurmisen ja Mikko Nurmisen omistusosuudet ovat seuraavat Yhtiön kokonaisosake ja -äänimäärästä:

          Juha Nurminen 12,65 prosenttia (5 553 239 osaketta ja ääntä);

          JN Uljas Oy:n 7,06 prosenttia (3 099 388 osaketta ja ääntä); Juha Nurminen ja JN Uljas Oy yhteenlaskettuna 19,71 prosenttia (8 652 627 osaketta ja ääntä);

          Jukka Nurminen alle 5 prosenttia (977 367 osaketta ja ääntä); ja

          Mikko Nurminen alle 5 prosenttia (870 108 osaketta ja ääntä).

Juha Nurmisen, JN Uljas Oy:n, Jukka Nurmisen ja Mikko Nurmisen omistamien Yhtiön osakkeiden ja niiden tuottamien äänten lukumäärissä ei ole tapahtunut muutosta edellä viitatun merkintäoikeusannin toteutumisen yhteydessä.

Ilmoituksissa käytetty omistusprosentti on laskettua AML:n ja Finanssivalvonnan antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti käyttäen Nurminen Logisticsin julkistamaa Yhtiön tämän hetkisen osakkeiden ja äänten enimmäismäärää, joka on 43 904 174 sisältäen Nurminen Logisticsin hallussa olevat omat osakkeet.

Nurminen Logistics Oyj

Marko Tuunainen
toimitusjohtaja
puhelin 010 545 7011

JAKELU:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
Finanssivalvonta
www.nurminenlogistics.fi