Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 §:ssä tarkoitettu ilmoitus

Nurminen Logistics Oyj                                              Pörssitiedote 4.1.2021, klo 16.00

 

Nurminen Logistics Oyj (Nasdaq Helsinki: NLG1V) (”Nurminen Logistics”, ”Yhtiö”) on 31.12.2020 vastaanottanut arvopaperimarkkinalain (”AML”) 9 luvun 5 §:n mukaisen ilmoituksen K. Hartwall Invest Oy Ab:ltä.

Ilmoituksen mukaan omistusosuus Yhtiössä on noussut 31.12.2020, kun Yhtiön 7.12.2020 tiedotetussa suunnatussa osakeannissa liikkeeseen lasketut uudet osakkeet on rekisteröity kaupparekisteriin. K. Hartwall Invest Oy Ab:n omistusosuus on seuraava Yhtiön kokonaisosake ja -äänimäärästä:

– K. Hartwall Invest Oy Ab 10,70 prosenttia (7 939 820 osaketta ja ääntä);

Ilmoituksessa käytetty omistusprosentti on laskettua AML:n ja Finanssivalvonnan antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti käyttäen Nurminen Logisticsin julkistamaa Yhtiön tämän hetkisen osakkeiden ja äänten enimmäismäärää, joka on 74 212 667 sisältäen Nurminen Logisticsin hallussa olevat omat osakkeet.

 

Lisätietoja

Olli Pohjanvirta, hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja, Nurminen Logistics Oyj, +358 40 900 6977, olli.pohjanvirta@nurminenlogistics.com

 

Jakelu 

Nasdaq Helsinki Oy 

Keskeiset tiedotusvälineet 

www.nurminenlogistics.fi