Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 §:ssä tarkoitettu ilmoitus

Nurminen Logistics Oyj                                              Pörssitiedote 4.1.2021 klo 16.00

 

Nurminen Logistics Oyj (Nasdaq Helsinki: NLG1V) (”Nurminen Logistics”, ”Yhtiö”) on 4.1.2021 vastaanottanut arvopaperimarkkinalain (”AML”) 9 luvun 5 §:n mukaisen ilmoitukset Juha Nurmiselta ja JN Uljas Oy:ltä (Juha Nurmisen määräysvaltayhteisö).

Ilmoitusten mukaan Juha Nurmisen ja JN Uljas Oy:n omistukset Yhtiössä ovat laimentuneet 31.12.2020, kun Yhtiön 7.12.2020 tiedotetussa suunnatussa osakeannissa liikkeeseen lasketut uudet osakkeet on rekisteröity kaupparekisteriin. Juha Nurmisen ja JN Uljas Oy:n omistusosuudet ovat seuraavat Yhtiön kokonaisosake ja -äänimäärästä:

– Juha Nurminen 8,96 prosenttia (6 652 032 osaketta ja ääntä);

– JN Uljas Oy 4,11 prosenttia (3 049 388 osaketta ja ääntä); Juha Nurminen ja JN Uljas yhteenlaskettuna 13,07 prosenttia (9 701 420 osaketta ja ääntä);

Ilmoituksessa käytetty omistusprosentti on laskettua AML:n ja Finanssivalvonnan antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti käyttäen Nurminen Logisticsin julkistamaa Yhtiön tämän hetkisen osakkeiden ja äänten enimmäismäärää, joka on 74 212 667 sisältäen Nurminen Logisticsin hallussa olevat omat osakkeet.

Nurminen Logistics Oyj

Lisätietoja

Olli Pohjanvirta, hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja, Nurminen Logistics Oyj, +358 40 900 6977, olli.pohjanvirta@nurminenlogistics.com

Jakelu 

Nasdaq Helsinki Oy 

Keskeiset tiedotusvälineet 

www.nurminenlogistics.fi