Q&A – Usein kysyttyjä kysymyksiä huoltovarmuudesta ja logistiikasta
Nurminen Logistics toimii tiiviissä yhteistyössä viranomaisten ja asiakkaidensa kanssa turvatakseen Suomelle kriittisten logististen toimintojen jatkuvuuden, sekä läntisen yhteisön ja YK:n kriittiseksi katsoman maailman ruokahuollon toimivuuden.

Alle on koottu aiheeseen liittyviä yleisimpiä kysymyksiä ja niihin vastaukset.
 • Miten geopoliittinen tilanne vaikuttaa logistiikka-alaan?

  Epävakaat olosuhteet säteilevät kaikille yhteiskunnan osa-alueille. Nykyisessä geopoliittisessa tilanteessa Nurminen Logistics -konsernin yhtiöt ja sen rautatieliiketoiminnot on Suomessa määritelty huoltovarmuuskriittisiksi.
 • Mikä merkitys logistiikka-alalla on tämän hetken geopoliittisessa tilanteessa?

  Logistiikka-alan merkitys huoltovarmuudelle on ratkaiseva. Nurminen Logistics toimii tiiviissä yhteistyössä viranomaisten ja asiakkaidensa kanssa turvatakseen Suomelle kriittisten logististen toimintojen jatkuvuuden sekä läntisen yhteisön ja YK:n kriittiseksi katsoman maailman ruokahuollon toimivuuden, joilla turvataan kymmenien miljoonien ihmisten ruokahuolto.
 • Mikä on logistiikan rooli EU:n ja Keski-Aasian välisessä kaupassa?

  Kazakstan ja muut Keski-Aasian maat ovat Euroopan unionin tärkeitä kumppaneita Global Gateway -ohjelmassa. Myös Suomen valtion vienninedistämiseen panostetaan turvallisuuspoliittisesti tärkeällä Keski-Aasian alueella. Nurminen Logistics Oyj vastuullisena toimijana kehittää ympäristöystävällisiä logistiikkapalveluita EU:n ja Keski-Aasian välillä.
 • Miten huolinta- ja logistiikka-alaa säännellään?

  Nurminen Logistics Oyj on AEO*-toimijana viranomaisvalvonnassa ja lisäksi yhtiöllä on omat tiukat prosessit toiminnan valvonnassa. Myös Nurminen Logisticsin tytäryhtiö, North Rail Oy, on rautatietoimiluvan haltijana jatkuvassa viranomaisvalvonnassa. Suomen viranomaisilla ja suomalaisilla rahoituslaitoksilla on yhtiön omistukseen ja rahoitukseen liittyvät tiedot.

  * AEO=Globaali eri maiden tullilaitosten yritysturvallisuusohjelma, joka edellyttää tiukkojen lupa- ja vakuusehtojen täyttämistä.