Varsinainen yhtiökokous 11.4.2022

Varsinainen yhtiökokous 11.4.2022

Nurminen Logistics Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään maanantaina 11. huhtikuuta 2022 kello 13:00 alkaen osoitteessa Satamakaari 24, 00980 Helsinki. Yhtiön osakkeenomistajat voivat osallistua kokoukseen ja käyttää osakkeenomistajan oikeuksiaan äänestämällä ennakkoon joko henkilökohtaisesti tai asiamiehen välityksellä, sekä esittämällä vastaehdotuksia ja kysymyksiä ennakkoon tämän kokouskutsun ja yhtiön muun ohjeistuksen mukaisesti. Yhtiökokoukseen ei voi osallistua paikan päällä. Ohjeet osakkeenomistajille löytyvät Varsinaisen Yhtiökokouksen kutsun osasta C (”Ohjeita kokoukseen osallistuville”).

Yhtiön hallitus on päättänyt poikkeuksellisesta kokousmenettelystä eduskunnan 7.5.2021 hyväksymän väliaikaisen lainsäädännön (375/2021) nojalla. COVID-19-pandemian leviämisen rajoittamiseksi yhtiökokous pidetään ilman osakkeenomistajien tai näiden asiamiesten läsnäoloa kokouspaikalla. Tämä on tarpeen yhtiön osakkeenomistajien, työntekijöiden ja muiden sidosryhmien terveyden ja turvallisuuden varmistamiseksi sekä yhtiökokouksen järjestämiseksi ennakoitavalla tavalla niin, että osakkeenomistajilla on yhtäläiset mahdollisuudet osallistua kokoukseen varmistaen samalla voimassa olevien viranomaisten asettamien rajoitusten noudattamisen.

KYSYMYS:

Onko toimitusjohtajalle maksettuun osakepalkkioon sovellettu suoritusperusteita ja mikäli näin on, ovatko käytetyt mittarit julkisesti saatavilla? Onko yhtiöllä tällä hetkellä voimassa suoritusperusteista lyhyen tai pitkän aikavälin palkitsemisohjelmaa?

VASTAUS:

Toimitusjohtajalle maksettuun osakepalkkioon on sovellettu suoritusperusteita. Yhtiö on julkistanut pörssitiedotteen osakepalkkiosta 18.12.2020. Tiedotteessa osakepalkkiojärjestelmästä on todettu seuraavaa: järjestelmässä on yksi ansaintajakso, joka alkaa 1.1.2021 ja päättyy 31.12.2021. Yhtiön hallitus on päättänyt järjestelmän ansaintakriteerit ja niiden tavoitteet. Toimitusjohtaja saa palkkiona yhtiön osakkeita, jos hallituksen asettamat tavoitteet saavutetaan. Järjestelmän mahdollinen palkkio perustuu Nurminen Logistics -konsernin tilikauden 2021 liiketulokseen (EBIT) ja Nurminen Logistics Oyj:n osakkeen kokonaistuottoon. Palkkio on maksettu ansaintajakson päättymisen jälkeen osittain yhtiön osakkeina (774 386 osaketta) ja osittain rahana (1 247 tuhatta euroa). Rahaosuus kattaa palkkiosta toimitusjohtajalle aiheutuvat verot ja veronluonteiset maksut

Yhtiön hallitus ei ole vielä hyväksynyt suoritusperusteista lyhyen tai pitkän aikavälin palkitsemisohjelmaa vuodelle 2022.

Ilmoittautuminen ja ennakkoäänestäminen varsinaiseen yhtiökokoukseen 2022

Liitteet

Nurminen Logistics – Varsinaisen yhtiökokouksen pöytäkirja 2022
Download
Nurminen Logistics Oyj:n yhtiökokouskutsu
Download
Tilinpäätös ja toimintakertomus 2021
Download
Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2021
Download
Palkitsemisraportti 2021
Download
Valtakirja varsinaiseen yhtiökokoukseen 2022
Download
Tietosuojaseloste varsinaiseen yhtiökokoukseen 2022
Download
Ennakkoäänestyslomake varsinaiseen yhtiökokoukseen 2022
Download
Toimitusjohtajan katsaus
Download