Team Leader Mika Ritonen: Jag uppskattar att du verkligen kan påverka ditt eget arbete

nurminen_210622-116-web

”Du får alltid mera innehåll i ditt arbete om du vill. På så sätt kan du utveckla dig själv och dina yrkeskunskaper.”

Mika Ritonen på Nurminen Logistics arbetar som ledare för teamet Rail & Multimodal. Mikas arbetsvecka spenderas främst på internationella transporter, särskilt på godstrafik mellan Kina och Europa samt inom Europa och Norden.

Mika, som studerat företagslogistik, kom in i branschen efter många kurvor och nästan av misstag.

”När jag började studera hade jag ingen aning om vad logistik egentligen innebar”, säger Mika. När Mika började på Nurminen blev det dock snabbt tydligt hur mångsidiga uppgifterna inom logistikbranschen kunde vara. 

Värdefulla lärdomar från internationella transporter

Redan under studietiden tyckte Mika att det var intressant att arbeta med internationella transporter.

”Min första uppgift var ren exportdokumentation. Detta var

en lämplig lätt start för mig, eftersom jag faktiskt arbetade med internationella transporter för första gången”, säger Mika.

Under sitt första år på Nurminen fick Mika börja arbeta med exporttåg som avgick från Finland till Kina.

”Jag började snart jobba på våra kinesiska tåg. Som en erfarenhet var detta avsnitt oerhört lärorikt, eftersom det inte fanns någon färdig information som hade gjorts om helheten i Finland och det fanns många undantag. De ryska och kinesiska bestämmelserna om järnvägstrafik medförde sina egna utmaningar”, säger Mika.

Arbetets mångsidighet motiverar och belönar

Ett dynamiskt arbete och förändrade situationer ger en trevlig utmaning till varje dag. Det bästa med Mikas arbete är dock mångsidigheten.

”Jag gillar att lösa problem och förändrande situationer, och på uppdrag av branschen är de en del av vardagen.”

Arbetets variation inspirerar, eftersom du alltid kan vara säker på att inga två dagar kommer att vara desamma.

”Det är inte ovanligt att det arbete för dagen som du tänker på på morgonen förändras helt inom den första halvtimmen,” skrattar Mika.

Alla har en möjlighet att påverka

Det är viktigt för Mika att arbetstagarna har en möjlighet att påverka vad hen vill göra. Nurminen får särskilt beröm för sin flexibilitet.

”Jag uppskattar att du alltid får mera innehåll i ditt arbete om du vill. På så sätt kan du utveckla dig själv och dina yrkeskunskaper”, tipsar Mika.

Mika skickar uppmuntrande hälsningar till framtida arbetstagare hos Nurminen: ”Du kommer långt med din egen attityd. På Nurminen har var och en möjligheten att påverka det egna arbetet och sina arbetsuppgifter. Välkommen att arbeta!”