Sales Support Specialist Elina Hicks: Möjligheterna till utveckling i försäljningsarbetet är oändliga

_D0A2499 copy_2

”För mig som försäljare är det viktigt att jag säljer en tjänst som verkligen skapar ett värde för våra kunder och på Nurminen förverkligas detta löfte. ”

Elina Hicks på Nurminen Logistics arbetar inom försäljningen som Sales Support Specialist. En mångsidig arbetsvecka inkluderar att kommunicera med kunder via e-post och telefon, kartlägga deras behov och hitta lösningar, jämföra olika transportsätt och undersöka priser, beräkna erbjudanden, erbjuda servicepaket och av kundmöten.

”Enligt min mening är en försäljares jobb aldrig färdigt och man vet aldrig allt; du kan alltid utveckla din säljkompetens och expertis”, säger Elina.

Mångsidighet motiverar Elina i hennes arbete.

”Arbetet som försäljare på Nurminen är också mycket mångsidigt, eftersom vi har ett brett utbud av tjänster som skräddarsys efter kundens behov. Jag sköter försäljningen av alla våra logistiktjänster, det vill säga jag säljer järnvägstransporter inom Asien, multimodala transporter, tull- och terminaltjänster”, fortsätter Elina.

Nurminen var bekant för Elina i rollen som kund redan i hennes tidigare arbete. För drygt ett år sedan sökte man en ny försäljare till Nurminen och arbetsbeskrivningen övertygade Elina.

 ”Jag tänkte inte på det så mycket och skickade en ansökan direkt. Efter det ordnades och genomfördes intervjuer på ett snabbt schema och det tog inte många veckor innan jag började arbeta”, säger Elina.

Alla har en möjlighet att påverka

Elina har njutit av sin tid på Nurminen.

 ”Från den allra första början på Nurminen kände jag att min åsikt och min arbetsinsats uppskattades. Här finns en låg hierarki; alla har möjlighet att påverka och ta ansvar för sitt eget arbete och företagets framgång”, säger Elina.

”För mig som försäljare är det viktigt att jag säljer en tjänst som verkligen skapar ett värde för våra kunder och på Nurminen förverkligas detta löfte. I synnerhet är vår miljövänliga och snabba järnvägsfrakt i Asien ett verkligen unikt servicekoncept som ger våra kunder en konkurrensfördel och löser kundernas verkliga transportutmaningar”, säger Elina.   

Inom logistikbranschen är lösningsorientering viktigt

Elina har studerat internationell företagsekonomi och marknadsföring vid Haaga-Helia yrkeshögskola.

”Jag hade länge varit intresserad av utrikeshandel och internationell logistik och jag har nu varit i logistikbranschen i över fyra år i olika kundtjänst- och försäljningsuppdrag.”

”Numera är jag mycket mer karriärinriktad än när jag var yngre och även om jag fortfarande är intresserad av många olika saker så har det blivit tydligt för mig att företagsverksamhet, kundservice och försäljning helt klart är min egen grej”, säger Elina.

Världen förändras snabbt nu och logistikbranschen har stått inför utmaningar de senaste åren. I sin arbetsgivare uppskattar Elina det lösningsorienterade tillvägagångssättet.

”På Nurminen har vi inte blivit skrämda av detta och i krissituationer kastar vi inte in handduken, utan försöker istället hitta en lösning direkt”, försäkrar Elina.

Att arbeta tillsammans är arbetets krydda

För framtida arbetstagare på Nurminen har Elina uppmuntrande hälsningar: ”På Nurminen är det säkert att du kommer att få utföra mångsidiga och intressanta arbetsuppgifter. Med initiativ, en avslappnad attityd och ett effektivt arbetssätt kommer du att vara framgångsrik.”

Att arbeta tillsammans är synligt på Nurminen, till exempel som en låg tröskel för att be om hjälp.

”Vi har ett trevligt och uppmuntrande team och många saker löses bäst när du djärvt frågar en kollega om hjälp och tänker på lösningar tillsammans”, sammanfattar Elina.