Vad bör du känna till om hallen för hantering av tungt gods?

Raskaan tavaran käsittelyhalli2

Nurminen Logistics har en unik hall för hantering av tungt gods, som vi kallar för heavy-hall. Hallen för hantering av tungt gods ligger i Nordsjö i Helsingfors på en utmärkt plats invid hamnområdet. Tack vare det utmärkta läget är det möjligt att flytta stora och tunga kollin från lagret direkt till hamnen, utan att transportera dem på vägar. I den här bloggen kan du läsa mer om Nurminens heavy-hall, dess unika utrustning och de anställdas yrkeskunskap!

1. Tungt gods hanteras med unik utrustning

I heavy-hallen hanteras stora kollin, som inte kan hanteras på ett säkert sätt i en vanlig terminal. I Nurminens heavy-hall hanteras ofta bland annat skogsmaskiner och stor industriell utrustning, såsom traktorer. Utrustningen måste svara mot krävande gods behov och därför har vi unik och högklassig utrustning i hallen för hantering av tungt gods.

I Nurminens hall för hantering av tungt gods finns två traverskranar, vars sammanlagda lyftkapacitet är upp till 120 t. I hallen finns truckar med lyftkapacitet från 5 t upp till 42 t. Det finns också olika tilläggsutrustning till maskinerna, som kan utnyttjas för olika behov, till exempel en vals som kan monteras på truckarna för hantering av stålrullar. Vi har tre lyftvagnar och varje enskild vagn har en lyftkapacitet på 40 t.

2. Yrkeskunskap betyder allt för oss

När det är frågan om hantering av tungt gods kan ingenting ersätta en kompetent personal. Utöver unik utrustning har Nurminen de bästa medarbetarna inom branschen och några har över 15 års erfarenhet av arbetet i hallen för hantering av tungt gods.

Vid hanteringen av tungt gods måste man kunna genomföra trygga lösningar i enlighet med regelverket. Nurminens huvudsakliga lastsäkringsmetoder är bandsurrning och virkesstöd. För varje lyft väljs lyftutrustning som lämpar sig för just det lyftet. Specialsurrning av laster, förpackning och alla andra tjänster som behövs utförs alltid med bästa möjliga yrkeskunskap.

3. Certifikat och kontroller är en del av vårt dagliga arbete

Ett flertal olika certifikat och förordningar reglerar hanteringen av tungt gods. Därför kontrolleras all lyftutrustning och lyfthjälpmedel som Nurminen använder regelbundet av en auktoriserad inspektör.

Dessutom har lyftutrustningen beviljats certifikatet SFS-EN 1492-2. Regelbundna kontroller av lyftkranarna utförs varje kalenderår.


Vid hantering av tungt gods är rätt genomfört stöd ytterst viktigt. I hallen för hantering av tungt gods finns olika slags virkesstöd, från brädor till bjälkar på 6×6. Allt virke som Nurminen använder som stöd är behandlat och stämplat virke enligt standarden ISMP15.

Minns åtminstone detta om hallen för hantering av tungt gods

I hallen för hantering av tungt gods kan hanteras sådant gods som inte kan hanteras på ett säkert sätt i en vanlig terminal, till exempel på grund av godsets vikt eller den surrning det kräver. I en hall för hantering av tungt gods krävs specialutrustning och yrkeskunnig personal och därför bör man vända sig till ett företag med gedigen erfarenhet inom hantering av tungt gods.

Läs mer om Nurminens hall för hantering av tungt gods på vår webbplats: Hall för hantering av tungt gods | Nurminen Logistics