Genelec Oy: Värdefulla produkter kräver snabb och tillförlitlig transport till Kina

nurminen-logistics_151221-055-web

Genelec Oy, tillverkare av aktiva högtalarsystem, är ett internationellt företag med kunder över hela världen. Koncernen har huvudkontor och fabrik i Finland, samt två dotterbolag i Asien och ett i Nordamerika. Genelecs produkter exporteras till nästan hundra länder och det kommer även en del leveranser till fabriken från till exempel Asien. Storleken på leveranserna varierar från små förpackningar till hela containrar, men vad de ofta har gemensamt är att de transporterade produkterna är känsliga och värdefulla till sin natur.

När Genelec ville påskynda sjöfraktsleveranserna från Finland till Kina kontaktade de Nurminen Logistics. Nurminens containertåg mellan Finland och Kina är snabbt och billigare än flygfrakt.

– Vi ville ha en partner som kunde ta hand om allt åt oss. Nurminen var ett naturligt val för oss eftersom de är bekanta med allt som rör transporter till Kina. De kan erbjuda en heltäckande service där det enda vi behöver göra är att lasta godset på lastbilen, säger Genelecs logistikdirektör Minna Hukkanen nöjt.

Genelec valde också partner på grund av att Nurminens containertåg mellan Finland och Kina trafikerar regelbundet. Genelecs logistik är så omfattande och mångsidig att detta är absolut nödvändigt för att allt ska fungera på ett kontrollerat sätt. Tidtabellerna måste hållas och varorna ska vara på rätt plats vid rätt tidpunkt.

– Tillförlitlighet och leveranssäkerhet är viktigt för oss, särskilt av två skäl. För det första är våra produkter värdefulla, så de måste levereras intakta och oskadade. För det andra skulle en försening av transporten vara kumulativ och orsaka förseningar i våra kunders projekt, säger Hukkanen.

– De tidtabeller som avtalats med Nurminen Logistics har hållits och vår nära kommunikation fungerar. Nurminen servar kunden väl.