Banmark: En pålitlig partner skapar grunden för hållbart företagande

nurminen_210622-061-web

Leverantören av specialkemikalier och industriutrustning Banmark har varit nära involverad i att bygga upp en framgångsrik finsk industri under 50 år. Banmark är en pionjär inom sitt område och förutom Finland är Banmarks huvudmarknader Norden, Centraleuropa och Kina. Nurminen Logistics är Banmarks mångåriga partner och involverade i att främja en strömlinjeformad leveranskedja av produkter.

– Nurminen Logistics är experter, en pålitlig och flexibel partner, säger Liudmila Evdokimova, försäljningskoordinator på Banmark.

För Banmark är ett smidigt samarbete med intressenterna viktigt för verksamheten. Banmark och Nurminen Logistics för regelbundna diskussioner om kvaliteten på samarbetet, riskhantering och utvecklingen av hållbarhetsfaktorer. En aktiv dialog hjälper till i förståelsen av kraven på samarbetet och lägger samtidigt grunden för hållbart företagande.

Kemikalieterminalen i Nurminens logistikcenter i Kotka har säkerhetsklassad status – terminalen har tillstånd för storskalig lagring och hantering av kemikalier. En stor mängd Banmark-kemikalier passerar genom logistikcentret.

– Nurminen informerar oss alltid om det finns några avvikelser i de inkommande varorna och hanterar vid behov våra förfrågningar relaterade till rysk export i samband med lastningen av gods. Vi har fått en service som möter våra behov – fotografier av utrustningen, vägning, tömning av kemikalier från IBC-containern till behållare och vid behov har Nurminen till och med utfört olika provtagningar mycket flexibelt, säger Evdokimova.

Flexibilitet och servicetänkande är Nurminens varumärken. Logistikproffsen ser till att allt går enligt tidtabell och att kunden kontinuerligt informeras om situationen.

– Om det behövs är Nurminen flexibla och gör sitt yttersta även om lastningsschemat är oerhört brådskande. Nurminens anställda har rätt inställning till kundservice och tack vare detta tenderar allt att gå bra, sammanfattar Evdokimova.