Sahatavaraa Kotkasta Kiinaan Nurmisen Logisticsin konttijunalla

|

Versowood on Suomen suurin yksityinen sahatavaran tuottaja ja jalostaja jolla on vientiä yli 60 maahaan. Nyt Versowood lähettää ensimmäistä kertaa sahatavaraa Kiinaan Nurminen Logisticsin konttijunalla Kotkasta. Kiina on suomalaisten sahojen kolmanneksi suurin vientikohde.

Nurmisella on ollut konttijunaliikennettä Kotkasta Aasiaan kesäkuusta alkaen. Junayhteys  on löytänyt nopeasti paikkansa ja junia kulkee säännöllisesti Kotkan ja Aasian väliä molempiin suuntiin 2-3 kertaa kuukaudessa. 20.11. avataan uusi reitti tuontijunille Kiinan Xi’anista Kotkaan.

Versowoodin sahatavaraa sisältävä Juna lähti perjantaina 29.10 kohti Chongqingia kyydissään 41 konttia. Matka-aika on arviolta 21 päivää.

”Käytämme junaa, kun haluamme tavoittaa Kiinan sisämaan asiakaskuntaa, sillä junalla pääsemme suoraan kohteeseen ja kokonaiskuljetusaika pienenee merkittävästi. Meille Versowoodilla myös ympäristöasiat ovat entistä tärkeämmässä roolissa ja olemme ylpeitä saadessamme viedä hiiltä sitovia tuotteita alueille joissa tarvitaan ympäristöystävällisiä rakennusmateriaaleja. Junakuljetuksen ympäristöystävällisyys tässä kuljetusketjussa tukee kestävää kehitystä”, kertoo Versowoodin logistiikkapäällikkö Sami Heikkinen.

Aiemmin vientijunia on täyttynyt vähemmän suhteessa tuontijuniin, mutta nyt ero on pienentynyt.  Globaali konttipula ja haasteet merirahdissa eivät ole vaikuttanut samalla tavalla vientijunien hinnoitteluun ja koska kapasiteettiä riittää, on juna kuljetusmuotona kasvattanut kysyntää myös puutavaran viennissä Kiinaan ja Japaniin.