Nurminen Logistics Oyj:n omistaman Nurminen Logistics Services Oy:n yhteistoimintaneuvottelut ovat päättyneet ja yhtiö avaa muun Suomen henkilöstön kanssa yhteistoimintaneuvottelut

Nurminen Logistics Oyj:n tytäryhtiön, Nurminen Logistics Services Oy:n, henkilöstöä koskevat yhteistoimintaneuvottelut ovat päättyneet. Yhtiö on neuvotellut henkilöstön edustajien kanssa mahdollisuuden lomauttaa Nurminen Logistics Services Oy:n koko henkilöstö ennen 31.3.2021 enintään 90 päivän ajaksi, mikäli liiketoiminnassa tapahtuu COVID-19 tilanteesta aiheutuvaa vähentymistä tai torjuntatoimien aiheuttamia häiriöitä.

Toistaiseksi COVID-19 torjuntatoimet ovat aiheuttaneet yhtiön toimintaan vähäisiä muutoksia. Yhteistoimintapäätöksen mukaiset sopeuttamistoimet toteutetaan Nurminen Logistics Services Oy:n yksiköissä liiketoimintoiminnan muutosten edellyttämällä tavalla.  

Yhtiö avaa yhteistoimintaneuvottelut Nurminen Logistics Oyj:n henkilöstön sekä liiketoimintakaupassa Nurminen Logistics Services Oy:n palvelukseen siirtyneen PFC Nordic Oy:n henkilöstön kanssa. Perusteena on varautuminen COVID-19 torjuntatoimien aiheuttamiin taloudellisiin ja tuotannollisiin vaikutuksiin. Neuvotteluissa varaudutaan lomautuksiin enintään 90 päivän ajaksi ennen 31.3.2021. Yhtiön johto seuraa tilanteen kehittymistä aktiivisesti, ja asiakaspalvelu turvataan. Tällä hetkellä Itämeren alueella logistiikkatoimintoihin on kohdistunut vähemmän häiriöitä kuin matkustajaliikenteeseen.

Nurminen Logistics Oyj

Tero Vauraste
Toimitusjohtaja

Lisätietoja: Tero Vauraste, p. 046 87 67 100JAKELU
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.nurminenlogistics.fi

 

Nurminen Logistics on vuonna 1886 perustettu logistiikkapalveluita tarjoava pörssiyhtiö. Yhtiö tuottaa asiakkailleen laadukkaita huolinta- ja tavarankäsittelypalveluita sekä rautatiekuljetuksia ja niihin liittyviä projektikuljetuspalveluita. Nurminen Logisticsin päämarkkinat ovat Suomessa sekä Venäjällä ja sen lähialueilla.