Nurminen Logistics Oyj:n hallitus päätti toimitusjohtajan osakepalkkiojärjestelmästä

NURMINEN LOGISTICS OYJ                                                              PÖRSSITIEDOTE 18.12.2020 klo 16.00

 

Nurminen Logistics Oyj:n hallitus on päättänyt yhtiön toimitusjohtajalle (toimitusjohtaja) suunnatun uuden osakepalkkiojärjestelmän 2021 perustamisesta. Järjestelmän tarkoituksena on yhdistää omistajien ja toimitusjohtajan tavoitteet yhtiön arvon nostamiseksi.  Järjestelmä on osa toimitusjohtajan sitouttavaa kannustinjärjestelmää. Yhtiön toimitusjohtajana toimiva hallituksen puheenjohtaja Olli Pohjanvirta ei ole osallistunut järjestelmän suunnitteluun eikä siitä päättämiseen.

Järjestelmässä on yksi ansaintajakso, joka alkaa 1.1.2021 ja päättyy 31.12.2021. Yhtiön hallitus on päättänyt järjestelmän ansaintakriteerit ja niiden tavoitteet. Toimitusjohtaja saa palkkiona yhtiön osakkeita, jos hallituksen asettamat tavoitteet saavutetaan.

Toimitusjohtajan oma sijoitus on palkkion maksamisen edellytyksenä. Toimitusjohtaja on merkinnyt yhtiön osakkeita hallituksen 7.12.2020 päättämässä suunnatussa osakeannissa, joten hallituksen asettama sijoitusedellytys on täyttynyt.

Palkkio maksetaan ansaintajakson päättymisen jälkeen osittain yhtiön osakkeina ja osittain rahana. Rahaosuudella on tarkoitus kattaa palkkiosta toimitusjohtajalle aiheutuvat verot ja veronluonteiset maksut.

Järjestelmän mahdollinen palkkio perustuu Nurminen Logistics -konsernin tilikauden 2021 liiketulokseen (EBIT) ja Nurminen Logistics Oyj:n osakkeen kokonaistuottoon. Järjestelmän perusteella maksettavat palkkiot vastaavat yhteensä enintään 1 700 000 Nurminen Logistics Oyj:n osakkeen arvoa sisältäen myös rahana maksettavan osuuden. Järjestelmän perusteella maksettavaa palkkiota voidaan pienentää alentamalla annettavien osakkeiden lukumäärää, jos yhtiön osakkeen hinnalle asetettu raja-arvo ylittyy.

Nurminen Logistics Oyj

Hallitus

Lisätietoja: Irmeli Rytkönen, hallituksen jäsen, +358400425371, irmeli.rytkonen@icloud.com