Nurminen Logistics Oyj toteuttaa maksuttoman osakeannin yhtiölle itselleen

Nurminen Logistics Oyj                                                     Pörssitiedote 23.6.2021, klo 17.00 

 

Nurminen Logistics Oyj:n (”Yhtiö”) hallitus on tänään päättänyt varsinaisen yhtiökokouksen sille 12.4.2021 antaman valtuutuksen nojalla maksuttomasta 105 728 uuden osakkeen osakeannista Yhtiölle itselleen osakeyhtiölain (624/2006, muutoksineen) 9 luvun 20 §:n mukaisesti. Osakeannissa annettavat uudet osakkeet ovat samaa lajia kuin Yhtiön olemassa olevat osakkeet. Osakeannin jälkeen Yhtiön osakkeiden kokonaismäärä on 77 194 190 osaketta, joista yhteensä 65 262 osaketta on Yhtiön hallussa omina osakkeina.

Osakeannissa Yhtiölle annettavat osakkeet tullaan käyttämään hallituksen palkkioiden maksamiseen ja/tai henkilöstön kannustamiseen tai sitouttamiseen.

Uudet osakkeet merkitään kaupparekisteriin arviolta 27.7.2021 mennessä, jonka jälkeen Yhtiö hakee viipymättä osakkeiden ottamista julkisen kaupankäynnin kohteeksi Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalla.

Nurminen Logistics Oyj

Lisätietoja: Olli Pohjanvirta, toimitusjohtaja, Nurminen Logistics Oyj, +358 40 900 6977, olli.pohjanvirta@nurminenlogistics.com

 

Jakelu 
Nasdaq Helsinki Oy 
Keskeiset tiedotusvälineet 
www.nurminenlogistics.fi