Nurminen Logistics Oyj                             Pörssitiedote                        18.7.2017 klo 14:05

Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 §:ssä tarkoitettu ilmoitus

Nurminen Logistics Oyj (Nasdaq Helsinki: NLG1V) (”Nurminen Logistics”, ”Yhtiö”) on 18.7.2017 vastaanottanut alla olevan arvopaperimarkkinalain (”AML”) 9 luvun 5 §:n mukaisen ilmoituksen Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmariselta (”Ilmarinen”).

Ilmoituksen mukaan 18.7.2017 erillisellä tiedotteella tiedotetun Yhtiön ja Ilmarisen välisen vaihdettavan hybridilainan merkitsemisen johdosta Ilmarisella on vaihdettavan hybridilainan ehtojen mukaisesti mahdollisuus lainan vaihtoaikana 1.1.2018–17.6.2022 vaihtaa vaihdettava hybridilaina Yhtiön osakkeiksi.

Ilmarisen osuus ilmoituksen mukaan:

% osakkeista ja äänistä (A:n yhteismäärä) % osakkeista ja äänistä rahoitusvälineiden kautta (B:n yhteismäärä) Yhteenlaskettu %-osuus (A+B)
Osuus liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen   jälkeen 0 28,08 28,08
Edellisessä liputusilmoituksessa ilmoitettu osuus

Tiedot omistus- ja ääniosuudesta liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen:

B: AML:n 9 luvun 6 a §:ssä tarkoitetut rahoitusvälineet

Rahoitusvälineen luonne Eräpäivä Toteutusaika Toimitustapa (osakeomistus / nettoarvon tilitys) Osakkeiden ja äänten lukumäärä Osakkeiden ja äänten %-osuus
Vaihdettava hybridilaina Ei eräpäivää 1.1.2018–17.6.2022 Osaketoimitus 4.120.879 28,08
B YHTEENSÄ 4.120.879 28,08

Liputusvelvollinen ei ole minkään luonnollisen henkilön tai oikeushenkilön määräysvallassa eikä ilmoitusvelvollisella ole määräysvaltayhteisöjä, joilla on suora tai välillinen osuus kohdeyhtiössä.

Nurminen Logistics Oyj

Marko Tuunainen

toimitusjohtaja

puhelin 010 545 7011

Jakelu:

Nasdaq Helsinki

Keskeiset tiedotusvälineet

Finanssivalvonta

www.nurminenlogistics.fi

Nurminen Logistics on vuonna 1886 perustettu logistiikkapalveluita tarjoava pörssiyhtiö. Yhtiö tuottaa asiakkailleen laadukkaita huolinta- ja tavarankäsittelypalveluita sekä rautatiekuljetuksia ja niihin liittyviä projektikuljetuspalveluita. Nurminen Logisticsin päämarkkinat ovat Suomessa sekä Venäjällä ja sen lähialueilla.