Muutos Nurminen Logistics Oyj:n omien osakkeiden omistuksessa

Nurminen Logistics Oyj                                                     Pörssitiedote 28.7.2021, kello 11.00

 

Nurminen Logistics Oyj on 12.4.2021 pidetyn yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti 28.7.2021 luovuttanut 105 728 osaketta hallituksen jäsenille palkitsemiseksi.

Yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti 50% hallituksen jäsenten vuosipalkkioista maksetaan yhtiön osakkeina. Luovutuksen jälkeen yhtiön hallussa on 65 262 omaa osaketta.

Yhtiökokouksen päätöksistä tiedotettiin pörssitiedotteella 12.4.2021.

Nurminen Logistics Oyj

 

Lisätietoja:

Olli Pohjanvirta, toimitusjohtaja, Nurminen Logistics Oyj, +358 40 900 6977, olli.pohjanvirta@nurminenlogistics.com

 

Jakelu 

Nasdaq Helsinki Oy 

Keskeiset tiedotusvälineet 

www.nurminenlogistics.fi