Banmark: Luotettava yhteistyökumppani luo pohjan vastuulliselle liiketoiminnalle

nurminen_210622-061-web

Erikoiskemikaalien sekä teollisuuslaitteiden toimittaja Banmark on ollut tiiviisti mukana rakentamassa suomalaisen teollisuuden menestystä jo 50 vuoden ajan. Banmark on alansa edelläkävijä, ja Suomen lisäksi Banmarkin tärkeimmät markkina-alueet ovat Pohjoismaat, Keski-Eurooppa sekä Kiina. Nurminen Logistics on Banmarkin pitkäaikainen kumppani, ja mukana mahdollistamassa tuotteiden sujuvaa toimitusketjua. 

Nurminen Logistics on asiantunteva, luotettava ja joustava yhteistyökumppani, kertoo Banmarkin myyntikoordinaattori Liudmila Evdokimova.


Banmarkille yhteistyön sujuvuus sidosryhmien kanssa on liiketoiminnan kannalta tärkeää. Banmark ja Nurminen Logistics käyvätkin säännöllistä keskustelua yhteistyön laadusta, riskien hallinnasta sekä vastuullisuustekijöiden kehittämisestä. Aktiivinen vuoropuhelu auttaa ymmärtämään yhteistyön tarpeita ja luo samalla pohjan vastuulliselle liiketoiminnalle.

Nurmisen Kotkan logistiikkakeskuksen kemikaaliterminaali on statukseltaan turvallisuusselvityslaitos – terminaalilla on laajamittaisen kemikaalien varastoinnin ja käsittelyn luvat. Logistiikkakeskuksen kautta kulkee läpi suuri määrä Banmarkin kemikaaleja. 

Nurminen ilmoittaa aina, jos saapuvassa tavarassa on poikkeavuuksia, ja tarvittaessa hoitaa Venäjän vientiin liittyvät pyyntömme tavaran lastauksen yhteydessä. Olemme saaneet tarpeitamme vastaavaa palvelua valokuvat laitteista, punnitukset, kemikaalien valutukset IBC-kontista kanistereihin ja tarvittaessa jopa erilaiset näytteenotot ovat hoituneet Nurmiselta hyvin joustavasti, Evdokimova kiittää.

Joustavuus ja palvelualttius ovat Nurmisen tavaramerkki. Logistiikan ammattilaiset pitävät huolen siitä, että kaikki etenee aikataulussa ja asiakas on jatkuvasti tilanteen tasalla.

Tarvittaessa Nurminen joustaa ja yrittää parhaansa, vaikka lastausaikataulu olisi liiankin kiireellinen. Nurmisen henkilökunnalla on asiakaspalveluasenne kohdallaan, ja asiat hoituvat tämän ansiosta hyvin, Evdokimova kiteyttää.